• Naše firma působí na trhu více než 20 let.

Odpady a recyklace

Komplexní služby v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady

Zajišťujeme recyklaci stavebních a demoličních odpadů (beton, cihly, zeminy, asfalt, demoliční suť, směsi, štěrky, sádrové výrobky, dřevo, apod.) na mobilních recyklačních linkách, a to ve spolupráci s naším partnerem – Kalivoda DC s.r.o., v zařízení CZU01128.

Zařídíme pro Vás recyklaci Vašich odpadů na Vaší stavbě, provozovně, či deponii nebo Vám umožníme využít naše recyklační plochy. Následný výrobek (certifikovaný stavební recyklát) můžete využít na Vašich stavbách nebo pro něj nalezneme využití my.

Nemusíte se o nic starat... Vše za Vás vyřídíme my. Poskytneme Vám bezplatné poradenství, zajistíme pro Vás odběry vzorků autorizovanou osobou i provedení laboratorních zkoušek v souladu se zákonem o odpadech.